Opleiden en coachen van teams en werknemers

Samenwerking verbeteren

In dit traject leren mensen elkaar beter begrijpen en hoe men met elkaar het best omgaat. Ze leren tools aan om de onderlinge communicatie te verbeteren. Dit komt de prestaties en samenwerking ten goede en laat het respect voor elkaar groeien.

Werknemers coachen 

Iedereen heeft zijn sterke punten, maar ook zijn valkuilen. In dit traject gaan we deze in kaart brengen en oplossingen aanreiken om beter te functioneren in zijn of haar job.

Analyse onderlinge takenverdeling

Op basis van het profiel en de kennis van de werknemers én de noden van de organisatie, gaan we na wie welke taak het best op zich neemt. Dit verhoogt de productiviteit en de algemene tevredenheid over zijn of haar job.

Effectief communiceren met klanten en collega’s

Bij communicatie tussen 2 personen is er altijd ruis. Ik leer de deelnemers technieken aan om deze te verbeteren en zo de effectiviteit en de klantentevredenheid te verhogen.

Burn-out preventie en burn-out begeleiding

Burn-out kan in vele gevallen vermeden worden. We gaan na waar de gevaren zitten en vinden hiervoor een oplossing. In het geval van een burn-out gaan we de oorzaken detecteren en mogelijke oplossingen aanreiken.

Coaching van bedrijfsleiders en managers

  • Sparringpartner, coach en mentor voor bedrijfsleiders en managers
  • Begeleiden van optimalisaties, veranderingen en veranderingsprocessen
  • Aanleren van inzichten en methodes om medewerkers optimaal aan te sturen en te coachen
  • Effectiviteit verhogen door beter timemanagement

Contacteer me voor meer informatie.