Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Peter Morren kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Peter Morren, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Peter Morren verstrekt.

Waarom Peter Morren gegevens nodig heeft

Peter Morren verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Peter Morren uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit HR dienstverlening.

Hoe lang Peter Morren gegevens bewaart

Peter Morren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Peter Morren verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

Peter Morren maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Peter Morren bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Peter Morren te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Peter Morren heeft hier geen invloed op.
Peter Morren heeft Google geen toestemming gegeven om via Peter Morren verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar HR-diensten@petermorren.be. Peter Morren zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Peter Morren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Peter Morren maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Peter Morren verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Peter Morren op via HR-diensten@petermorren.be.

Wijzigingen

Peter Morren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van Peter Morren.

www.petermorren.be is een website van Peter Morren en is als volgt te bereiken:
Zammelseweg 210 bus 4
2440 Geel
Tel: 0475 62 14 65
E-mail: HR-diensten@petermorren.be